Bekijk 2016 in vogelvlucht


 
28-31 januari

Portugezen en Friezen bespelen landschap

Net als vorig jaar komen er Portugese dichters en muzikanten naar Fryslân. Met muziek en poëzie bespelen, bezingen en verwoorden ze hun perceptie van het Portugese en Friese landschap. Beide zijn belangrijke uitvalsbases voor grutto’s. Op 28 januari geven de Portugezen met het Friese collectief Tsjinlûd een poëzieworkshop in de Leeuwarder Harmonie. Een dag later volgt een voorstelling in Workum, om de artistieke uitwisseling af te sluiten met een voorstelling in opnieuw de Leeuwarder schouwburg.

 
30 januari

4 sterren voor Birds & Brass!

Birds & Brass deel 1 wordt een waar spektakel. Onder de bezielende leiding van componist en vogelaar Sytze Pruiksma spelen 250 hafabra-muzikanten de skriezen van de hemel. Ook recensent Jeanine Kramer zit in de volle sport-concertzaal in Beetsterzwaag. Ze schenkt de voorstelling 4 sterren en een lovend verslag: “Bezieling en talent viel er in alle gelederen te bespeuren in deze zinderende première die de opmaat vormt voor een immens concert (met alle Friese blaasensembles) op een Europese podium.” Op 18 juli zullen Birds & Brass-muzikanten met het Broken Brass Ensemble ook spelen op festival Welcome to the Village. 

 
1 februari

VoedselKeten seizoen 2

Hoe ontstaat honger? Wie is er verantwoordelijk voor gezond voedsel? En hoe kunnen we ‘beter eten’? De vragen liegen er niet om tijdens de eerste editie van Voedselketen seizoen 2. Onder het genot van een ‘heerlijk oneerlijk’ diner in Natuurmuseum Fryslân wordt eind januari geluisterd naar inspirerende sprekers en gediscussieerd aan de hand van (te) grote en kleine gerechten. Een maand later komt de alsmaar groeiende VoedselKeten-community samen in botanische tuin De Kruidhof. Maar het voorjaar wordt pas écht ingeluid met Voedselketen XL. Tijdens deze ‘biodiverse dag on the farm’ maken 150 belangstellenden kennis met biodiversiteit in de landbouw en veeteelt.

 
14 maart

Waar is Amalia?

Dát is de grote vraag tijdens de gelijknamige publieksactie in het voorjaar. Amalia is de naam van een gezenderde, inmiddels beroemde grutto. Tijdens haar reis van Afrika naar Fryslân kun je voorspellen wanneer Amalia in Fryslân landt. Tegelijk wordt je gevraagd een donatie te doen voor de weidevogels. Tosca van 10 jaar blijkt in 2016 de beste voorspeller. Ze neemt – heel slim – de gemiddelde aankomsttijd van Amalia over afgelopen drie jaar. Haar voorspelling zit maar 17 minuten naast de daadwerkelijke aankomsttijd. Het levert Tosca en haar familie een reis op naar de plek waar Amalia was toen ze voorspelde: Lissabon/Alcochete. In februari 2017 een nieuwe editie!

 
28 april

Debatten, voorstellingen en symposia

Sinds de start in 2012 organiseert Kening fan ‘e Greide datavonden, evenementen en symposia. Vooral in het voorjaar, als de trekvogels Nederland weer aandoen. We proberen mensen met hun leefomgeving en landbouw te verbinden. En partijen te inspireren en te enthousiasmeren over de kansen die natuurinclusieve landbouw biedt. Steeds weer zorgt een mix van inspiratie, kennis en innovatie voor betekenisvolle bijeenkomsten. Een greep uit de events van 2016:

Zie ook:

 
7 juni

Weide Weelde, biodiverse zuivel!

Trots! Onder de naam Weide Weelde is de langverwachte ‘greidesúvel’ op de markt gebracht. In een weiland in Idzegea, tussen de koeien en weidevogels, is het nieuwe zuivelmerk gepresenteerd. Weide Weelde is puur Nederlands, heeft alleen natuurlijke ingrediënten en is verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkten, Poiesz, Deen en Plus. Wie de kwark, yoghurt, melk en karnemelk koopt, geniet van heerlijke zuivel én draagt bij aan een biodivers weidelandschap. Van elke pak gaat namelijk 2 cent naar de boeren van het Boerengilde, een spin-off van Kening fan ‘e Greide. Met dat geld ontwikkelen de gildeboeren de natuur op hun bedrijven.

 
23 juni

Recordaantal kinderen op aventoer

Waar jonge weidevogels het lastig hebben, zijn er wél veel jonge kinderen te vinden in het Friese weidelandschap. Maar liefst 1400 basisschoolkinderen gaan in 2016 ‘Op Aventoer by de Boer’. Een record voor het educatieproject dat een samenwerking is met onder meer Kening fan ‘e Greide. 8 juli gaat de laatste klas het veld in. Daarmee komt de teller op 53 groepen die een boerenbedrijf in hun omgeving bezochten. Om daar, onder leiding van de boer of een vogelaar, het landschap en de plattelandsvogels te leren kennen.

 
3 juli

Alweer dramatisch broedseizoen voor grutto

De grutto’s in Zuidwest Friesland hebben opnieuw een bijzonder slecht broedseizoen. Dat maakt weidevogelonderzoeker Jos Hooijmeijer bekend in radioprogramma Vroege Vogels. “Waarschijnlijk is bij niet meer dan één op de twintig gruttoparen tenminste één jong uitgevlogen. Op een enkele uitzondering na zijn de verhalen elders in Nederland niet veel beter.”

 
16 augustus

Landschapspijn

Friesland, industrieland. ,,Ik heb 83 kilometer gefietst en vier scholeksterpaartjes gezien’’, zegt een vriendin, ,,verder niks.’’ Landschapspijn doet zeer. En het maakt kwaad. Want van wie is dit land eigenlijk? 

Met deze pijnlijk treffende passage begint journalist Jantien de Boer haar opiniestuk ‘Melk, kaas en landschapspijn’ in de Leeuwarder Courant. Ze brengt een landelijke discussie op gang. Zelfs Nieuwsuur maakt een reportage. En nu verder, vinden Catharinus Wierda (Boerengilde) en Klaas Sietse Spoelstra (Kening fan ’e Greide). Als antwoord op alle commotie schrijven ze ‘Voorbij de landschapspijn’, dat ook verschijnt in de LC. In november wordt ‘landschapspijn’ door Van Dale genomineerd voor woord van het jaar in de categorie politiek.

 
24 augustus

Fryslân living lab voor natuurinclusieve landbouw

In Oudega wordt het startsein gegeven voor Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, een spin-off van Kening fan ‘e Greide. Met een innovatieve test- en ontwikkelomgeving ondersteunt Living Lab initiatieven die natuurinclusieve oplossingen voor de landbouw ontwikkelen. Zowel op regionaal, landelijk als in Europees verband. Natuurinclusieve landbouw staat inmiddels hoog op de economische agenda van Provincie Fryslan. Op 25 november treedt het stichtingsbestuur aan. Er wordt nog gezocht naar een ervaren en ondernemende projectleider

 
1 september

Bestuur Stichting Celebrating Diversity

Op 1 september treedt het bestuur van Stichting Celebrating Diversity (zie onderaan) aan. Pier Vellinga is voorzitter en Johannes Houtsma en Monique Verhoeven de andere bestuursleden. De focus van het drietal: realisatie van de producties van Celebrating Diversity binnen Leeuwarden 2018. Ook gaat het bestuur de spin-offs van King of the Meadows ondersteunen. Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw is daar een voorbeeld van.

 
2 november

Start gebiedsproject Lege Midden

Vrucht van Living Lab is ‘Natuurinclusieve Landbouw It Lege Midden’. Doel van dit gebiedsproject is de samenwerking tussen landbouwers die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer, terreinbeheerders en burgers te versterken. Daarmee kan beheer effectiever worden en zal er meer draagvlak komen voor de samen- en wisselwerking tussen natuur en landbouw. Het project wordt ondersteund door het ministerie van EZ en expliciet genoemd in de kamerbrief van staatsecretaris Van Dam. De staatssecretaris ziet de samenwerking als een mooi voorbeeld in het kader van het nationaal Plan van Aanpak weidevogels.

 
6 & 13 november

Klanklânskippen

Een meerjarig multimediaal project waarin componist Sytze Pruiksma (initiatiefnemer Kening fan ‘e Greide) en dichter Jan Kleefstra samenwerken met verschillende internationale artiesten. Vertrekpunt is de teloorgang van het Friese landschap, de achteruitgang van de biodiversiteit en de daarmee gepaard gaande verschraling van de culturele diversiteit. Tijdens deze editie werken Pruiksma en Kleefstra samen met Noorse muzikanten en geluidskunstenaars, een IJslandse videokunstenaar en een beeldend kunstenaar uit eigen land. Ze doen in november de Lawei in Drachten aan en zijn in dezelfde maand als LJERKE (samenvoeging ‘leeuwerik’ in het Fries en Noors) te zien op het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden.

 
21 & 22 november

‘Bottom-up sector’ natuurinclusieve landbouw

Kening fan ‘e Greide is mede-initiatiefnemer van de nationale bottom-up sector ‘natuurinclusieve landbouw’. Met diverse partners uit het hele land wordt in 2016 gewerkt aan een landelijk netwerk van ondernemende, natuurinclusieve initiatieven. Tijdens een tweedaagse in november presenteert het netwerk zich. Bij zowel Van Hall Larenstein in Leeuwarden als de HAS in Den Bosch komen ruim 500 belangstellenden. Ze luisteren onder meer naar Joel Salatin, een Amerikaanse duurzame boer. Begin 2017 volgt een nationaal manifest voor natuurinclusieve landbouw, dat wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Dam tijdens de nationale voedseltop in Den Haag. De ambitie: een nationaal Living Lab voor natuurinclusieve landbouw dat start op 1 januari 2018. De Friese poot is al op 24 augustus 2016 gestart.

 
1 december

Klaas Sietse genomineerd voor de Impact Award

Wauw! Klaas Sietse Spoelstra is genomineerd voor de Impact Award 2016 van The Art of Impact. De uitreiking is in De Balie te Amsterdam, waar Anton Dautzenberg de award uiteindelijk in ontvangst mag nemen. Hij maakte het tijdschrift Quiet 500, dat stille armoede onder de aandacht brengt.

 
12 december

Boerderij van de toekomst beweegt onderwijs

Een bewogen jaar voor Boerderij van de Toekomst. Met een grote groep wordt er gewerkt aan de positie van biodiversiteit in het agrarisch onderwijs. Kweekvijver Noord ontwikkelt de gelijknamige game, terwijl de Friese Milieu Federatie input verzamelt en een bijbehorend lespakket maakt. Studenten van Hogeschool VHL onderzoeken op hun beurt het kwantificeren van biodiversiteit in de game. Alle inspanningen blijven niet onopgemerkt: zowel LTO en AB Vakwerk schrijven een artikel over het project. In december besluit de projectgroep niet één grote game, maar 3 kleinere games te ontwikkelen en in te bedden in het lespakket.

 
16 december

Animatie King of the Meadows!

King of the Meadows in een notendop? Bekijk de animatie. Delen mag, graag zelfs. Spread the word!

Celebrating Diversity, vier het mee!

In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa. Een mijlpaal die we als burgerinitiatief Kening fan ´e Greide actief meevieren. Tegelijk grijpen we het moment aan om samen met andere partijen, organisaties en initiatieven aandacht en inzet te vragen voor méér biodiversiteit.

Want van alle oorspronkelijke planten en dieren in Nederland is nog maar 15% over. Daarmee doet Nederland het met Malta het slechtst van heel Europa! Dat kan en moet anders, vinden wij. Immers: diversiteit is juist een groot goed. Een wereld zonder verschillen zou saai en kleurloos zijn. Dat geldt voor het boerenlandschap, maar net zo goed voor waterrijke gebieden als de Waddenzee en de stedelijke omgeving. Het is de (bio)diversiteit die ons landschap zo aantrekkelijk maakt. Voor flora, fauna én mensen.

Hiervoor zetten we in 2018 een gemeenschappelijke troef in: Celebrating Diversity.

Onder deze kapstok bundelen we alle initiatieven, evenementen en belevenissen die zich sterk maken voor biodiversiteit. Weidevogels als de grutto, maar ook bijen, vlinders en vissen zijn dan de verhalenvertellers. Ze houden ons een spiegel voor.

Celebrating Diversity zal overal opduiken met spetterende, culturele evenementen, interessante ontmoetingen en onvergetelijke ervaringen. Dat begint al in 2017. Via Facebook, Twitter en binnenkort ook celebratingdiversity.eu blijf je op de hoogte van alles wat er te beleven is.